Soch transplantatsiyasidan oldin / keyin

Tsilosani Soch Transplantatsiya Institutida soch ko’chirib o’tkazishning individual natijalarini ko’ring – oldin va keyin rasmlar bilan. Sizni qiziqtirgan ishni tanlang va varaqlash uchun strelkalardan foydalaning.

FUT – oldin/keyin

Erkak, FUT 1700 grefti

Erkak, FUT 2000 grefti

Erkak, FUT 2500 grefti

Erkak, FUT 2500 grefti

Erkak, FUT greftlari

Erkak, FUT 1400 grefti

Erkak, FUT 1800 grefti

Erkak, FUT 2000 grefti

Erkak, FUT 2500 grefti

Ayol, FUT 2000 grefti

FUE – oldin/keyin

Erkak, FUE 2500 grefti

Erkak, FUE 2000 grefti

Erkak, FUE 3500 grefti

Erkak, FUE 2000 grefti

LHT (uzun sochlar) – oldin/keyin

Erkak, uzun sochlar, 2000 greft

Erkak, uzun sochlar, 2000 greft

Erkak, uzun sochlar, 3000 greft

Erkak, uzun sochlar, 2500 greft

Erkak, uzun sochlar, 1500 greft

Erkak, uzun sochlar, 1500 greft

Qosh transplantatsiyasi – oldin/keyin

Qosh transplantatsiyasi, ayol bemor

Qosh transplantatsiyasi, ayol bemor

Qosh transplantatsiyasi, ayol bemor

Qosh transplantatsiyasi, ayol bemor

Soqol transplantatsiyasi – oldin/keyin

Soqol transplantatsiyasi, erkak bemor

Soqol transplantatsiyasi, erkak bemor

Soqol transplantatsiyasi, erkak bemor

Soqol transplantatsiyasi, erkak bemor